Ogłoszenia wykładowców
Data Temat
2015-03-26 21:41 2 kwietnia - dzień wolny od zajęć
2015-03-24 11:36 Zaliczenia z ćwiczeń z Historii Kina
2015-03-24 11:32 Zaproszenie na wykład w ramach sekcji filmowej KNISM
2015-03-22 22:17 Seminarium pracownicze
2015-03-21 04:45 III Kongres politologii Kraków - możliwość praktyk!
2015-03-19 10:32 wykład z metodologii dla KM, 23.03.
2015-03-17 14:12 Zajęcia dr Piotra Kletowskiego 18 marca odwołane.
2015-03-11 09:45 Erazmus + - wyjazd z innej jednostki - PILNE!!
2015-03-05 12:58 ostateczna lista osób, które przesłały prace zal.
2015-03-03 23:37 Brakujące prace
2015-02-26 23:15 Dr Piotr Kletowski prosi o uwagę.
2015-02-26 07:15 Nordycki Krąg Kulturowy - wykład otwarty dla wszystkich
2015-02-25 11:19 Egzaminy II termin - wyniki
2015-02-25 07:28 odwołane zajęcia- 25.02
2015-02-24 12:42 dyżury w semestrze letnim
2015-02-24 12:41 dr Karolina Golemo - seminarium licencjackie
2015-02-24 12:39 Mediacje Kulturowe - pierwsze zajęcia
2015-02-24 11:47 I ROK KM i RM - technologia informacyjna
2015-02-23 10:23 zajęcie z Nordyckiego Kręgu Kult. oraz Kultury i Gospodarki
2015-02-21 09:23 Dodatkowy termin popraw Filozofia, DKŚr 23.02
2015-02-19 10:45 Egzamin poprawkowy WH 20.02 - godziny
2015-02-17 14:13 Franciszek Czech - najbliższe dyżury ZMIANY!!!
2015-02-16 17:26 Dyżur w sesji poprawkowej
2015-02-16 17:25 Antropologia Kultury- zaliczenie poprawkowe
2015-02-12 12:40 Egzaminy poprawkowe: PARM, KIP, AK
2015-02-12 12:35 Dyżur w sesji poprawkowej - 23.02.15
2015-02-12 12:33 Egzamin z AK - wyniki
2015-02-10 22:59 Wyniki egzaminów z HK, EOF i IIIKINA dr Piotr Kletowski
2015-02-09 10:52 egzaminy poprawkowe z TK, WRM i MSG
2015-02-09 10:41 dyżur w sesji poprawkowej MBanaś
2015-02-07 11:35 egzamin z Kulisów etnicznych Europy Zach
2015-02-07 11:33 Oceny z Historii Kina, Estetyki Obrazu Filmowego i III Kina
2015-02-06 08:04 Sesja poprawkowa: Filozofia, DKŚr, KB & dyżur
2015-02-04 19:10 poprawka z metodologii dla RM
2015-02-03 22:26 Prezentacje z Historii Kulturowej
2015-02-02 12:09 Dyżur w sesji poprawkowej i poprawa egzaminu z WH
2015-02-02 05:57 WH - oceny końcowe w Usosie
2015-01-31 11:46 Dyżury w sesji, wyniki zaliczeń Dzieje kultury średn.
2015-01-31 08:28 Dyżur w sesji - 4.02.2015
2015-01-31 07:01 I rok RM - oceny z ćwiczeń z Socjologii
2015-01-31 06:04 Dyżury w sesji, wyniki KB
2015-01-30 11:15 Franciszek Czech - dyżury w trakcie sesji egzaminacyjnej
2015-01-30 07:53 Program Erazmus + informacja dla studentów I roku LIC
2015-01-30 07:34 Spotkania informacyjne na temat programu Erazmus +
2015-01-28 15:17 modyfikacja terminów egzaminu z metodologii
2015-01-27 10:29 I rok KM - wyniki kolokwium i oceny z socjologii kultury
2015-01-23 08:49 I rok RM - kolokwium z socjologii 28.01
2015-01-23 08:44 Dyżury w sesji zimowej
2015-01-22 10:56 egzamin z MSG w kontekście kulturowym
2015-01-22 10:54 egzamin Wstęp do relacji międzykulturowych