Ogłoszenia wykładowców
Data Temat
2014-08-23 13:42 Egzamin poprawkowy z redakcji tekstów naukowych
2014-08-23 04:30 Egzamin poprawkowy z prz. "Antropologia kult. współczes
2014-08-22 08:41 F. Czech - dyżury w sesji poprawkowej
2014-07-23 14:44 M. Gaszynska-Magiera -informacja
2014-07-15 06:59 seminarzyści - ostatnie konsultacje w lipcu
2014-07-15 06:43 dyżur w sesji poprawkowej - dr Karolina Golemo
2014-07-02 19:55 egzaminy w sesji poprawkowej z NKK, K&G oraz ZIK
2014-06-30 16:48 Terminy w sesji poprawkowej DKS, RM & dyżur
2014-06-27 07:07 informacja dla studentów I roku LIC